Wyświetlanie karty Deweloper na wstążce

W każdej chwili można włączyć lub wyłączyć wyświetlanie dowolnej karty ze wstążki. Podobnie jest również z kartą Deweloper, która domyślnie nie jest wyświetlana. Aby ją wyświetlić należy:

Czytaj więcej...

Skoroszyt makr osobistych

Skoroszyt makr osobistych noszący nazwę PERSONAL, służy do przechowywania makr. Główną zaletą skoroszytu jest to, że raz utworzone przez użytkownika makro i umieszczone w pliku PERSONAL można wykorzystywać w dowolnych skoroszytach. Od tego momentu nie ma potrzeby kopiowania kodu źródłowego i wklejania do modułu docelowego arkusza.

Czytaj więcej...