Wpisywanie formuł do kolumn tabeli

Niewątpliwie bardzo użyteczną cechą tabel jest automatyczne wypełnianie się kolumn i wierszy formułami wpisanymi do jednej z komórek należących do tabeli, niezależnie od ich długości. Załóżmy, że otrzymaliśmy zadanie wyliczenia średniej ceny sprzedaży poszczególnych produktów. Przykładowe zestawienie przedstawia rysunek.

Czytaj więcej...

Zmiana rozmiarów tabeli

Bardzo często po zamianie zwykłego zakresu danych na tabelę wraz z upływem czasu dochodzimy do wniosku, że przydałaby się jeszcze jedna dodatkowa kolumna lub kilka dodatkowych wierszy, ponieważ znalazły się istotne informacje, które warto umieścić w naszej bazie danych. Bardzo przyjemną cechą tabel jest możliwość płynnego powiększania rozmiarów bez konieczności ponownego definiowania nowych rozmiarów.

Czytaj więcej...

Formatowanie tabeli - zmiana domyślnego stylu

Najszybszym sposobem zamiany zakresu na tabelę jest użycie skrótu klawiaturowego CTRL + T. Tabela utworzona w ten sposób automatycznie otrzymuje formatowanie, w Excelu 2010 nadawany jest styl domyślny - Styl tabeli - średni 2. Styl domyślny w każdym momencie możemy jednak zmienić na dowolnie przez nas wybrany. Aby w przyszłości każda nowo tworzona tabela była automatycznie formatowana wybranym przez nas stylem należy:

Czytaj więcej...

Zestawienie danych sformatowane stylem z tabeli

Wielokrotnie każdy z nas tworzył różnego rodzaju zestawienia robione w Excelu a potem próbował w jakiś estetyczny sposób sformatować wprowadzone dane, aby raport końcowy przybrał bardziej profesjonalny wygląd. Aby móc usprawnić sobie pracę a zarazem skrócić czas poświęcony na formatowanie końcowego  raportu proponuję użyć galerii formatów tabeli do szybkiego sformatowania budowanych zestawień. Aby to zrobić należy:

Czytaj więcej...

Zamiana zakresu na tabelę

Załóżmy, że otrzymaliśmy zestaw powiązanych ze sobą danych, np. zestawienie danych finansowych klientów jednego z banków. Wiersz nagłówkowy zawiera nazwy kategorii danych typu rodzaj rachunku, status, miejsce wpłaty, kwota wpłaty. Każdy kolejny wiersz zawiera dane transakcji realizowane przez poszczególnych klientów.

Czytaj więcej...

Tabele - garść cennych informacji

Tabele są jednym z najważniejszych nowych narzędzi Excela 2007 i 2010. Znacznie różnią się od zwykłych zakresów, do których przywykliśmy w poprzednich wersjach programu, z powodu wielu sprężonych z nimi, funkcjonalnych narzędzi, działających automatycznie lub na żądanie. Dodatkowo ułatwiają i przyspieszają wykonywanie wielu działań, a także chronią przed niektórymi błędami.

Czytaj więcej...