Obszary tabeli przestawnej

Nie znam innego narzędzia programu Excel, które dawałoby nam taką elastyczność i zaawansowane funkcje analityczne, jakie mamy do dyspozycji przy użyciu tabel przestawnych. Aby móc zaś z nich w pełni korzystać, konieczne jest zrozumienie elementów tworzących typową tabelę przestawną.

Tabela przestawna składa się z czterech obszarów. Dane umieszczone w tych obszarach definiują zarówno funkcje użytkowe jak i wygląd tabeli przestawnej. Obszarami tymi są:

  1. Obszar filtra raportu - jest opcjonalnym zbiorem obejmującym co najmniej jedną listę rozwijaną, zawierającą unikatowe wartości pola, znajdującym się w górnej części tabeli przestawnej. Umieszczanie pól w obszarze filtra raportu pozwala ograniczyć liczbę przetwarzanych wierszy danych a zarazem jest bardzo przydatny jeśli chcemy dynamicznie filtrować wyniki.
  2. Obszar wierszy - zbudowany jest z unikatowych nagłówków rozmieszczonych w pionie po lewej stronie tabeli przestawnej. Obszar wierszy zwykle zawiera co najmniej jedno pole, choć możliwe jest, aby nie umieszczać w nim żadnego pola. Pola umieszczane w tym obszarze można grupować lub kategoryzować.
  3. Obszar kolumn - składa się z unikatowych nagłówków rozmieszczonych poziomo, na górze tabeli przestawnej. W obszarze kolumn najlepiej umieszczać pola danych dla których chcemy wyznaczyć trend zachodzące w czasie lub pokazać je obok siebie - na przykład miesiące, kwartały lub lata.
  4. Obszar wartości - w obszarze tym, wstawiane są pola danych na których wykonywane są różne obliczenia.

Obszary tabeli przestawnej