Wykorzystanie funkcji IntelliSense w praktyce

Począwszy od wersji Excel 2007 Microsoft zmienił interfejs tabel przestawnych, aby był prostszy w użyciu. We wcześniejszych wersjach Excela w celu utworzenia lub zmodyfikowania tabeli przestawnej należało przeciągnąć pole na arkuszu na wybrany obszar raportu tabeli przestawnej.

Od wersji Excel 2007 aby zbudować tabelę przestawną wystarczy zaznaczyć pole wyboru znajdujące się obok nazwy pola, a funkcja IntelliSense ustali za nas jaka jest najlepsza lokalizacja. Powstaje jednak pytanie, skąd Excel wie, do której strefy dodać zaznaczone właśnie pole. Właściwie to Excel jednak nie ma dokładnej informacji o tym, której strefy powinien użyć – decyzje podejmuje na podstawie typu danych. Jeżeli jest to typ numeryczny, Excel umieszcza pole w obszarze wartości w przeciwnym razie umieszcza je w obszarze wierszy. Ten mechanizm automatycznego rozmieszczenia potwierdza znaczenie przypisania typów danych do konkretnego pola.


Jak można zauważyć na podstawie rysunku, zaznaczenie pola wyboru obok nazwy Kontrahent spowodowało nie tylko automatyczne dodanie pola do obszaru Etykiety wierszy, ale również tabela przestawna zaktualizowała się i teraz zawiera unikatowe nazwy kontrahentów.

Należy jednak być ostrożnym z automatycznym rozmieszczaniem pól, ponieważ jeżeli mamy nawet jedną pustą komórkę w polu numerycznym, wówczas Excel potraktuje ją jako pole tekstowe.