Błyskawiczne modyfikowanie podsumowań w tabeli przestawnej

Jeżeli w obszarze wartości umieszczono pole numeryczne jako domyślnej funkcji podsumowującej Excel użyje Sumy. Jeżeli natomiast do obszaru wartości dodamy pole tekstowe w roli domyślnej funkcji podsumowującej Excel zastosuje Licznik.

Zamiast z funkcji Suma lub Licznik można skorzystać również z innych typów obliczeń. W sumie dostępnych jest 11 opcji. Aby błyskawicznie zmienić rodzaj podsumowania należy:

  • aktywuj okno dialogowe Ustawienia pola wartości przez dwukrotne kliknięcie przycisku pola wartości, a następnie wybierz zakładkę Podsumuj pole wartości według i zmienić na inną funkcję podsumowującą, którą chcesz obecnie użyć np. średnia.

Błyskawiczne modyfikowanie podsumowań w tabeli przestawnej

 

  • zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem OK lub Enter. Excel ponownie obliczy wyniki tabeli przestawnej. Zmieni nazwę przycisku pola danych, aby uwzględniała nową funkcję podsumowującą.