Zacznij od początku jednym kliknięciem – czyszczenie układu tabeli przestawnej

Często się zdarza, że chcemy rozpocząć tworzenie raportu tabeli przestawnej od początku, ponieważ pola umieszczone w poszczególnych obszarach nie spełniają zamierzonego celu, a założone filtry i funkcje podsumowujące nie obrazują tego co chcieliśmy wyliczyć.

Excel 2007/2010 zapewnia bardzo prosty sposób na rozpoczęcie pracy od nowa (od czystego raport tabeli przestawnej), bez kasowania pamięci podręcznej. Aby to zrobić należy:

  • Przejdź do zakładki Narzędzia tabeli przestawnej, wybierz Opcje, a następnie rozwiń opcje Wyczyść.

 

Jak widać z rysunku, polecenie to umożliwia zarówno wyczyszczenia całego układu tabeli przestawnej jak również usunięcie wszystkich filtrów nałożonych na tabelę przestawną.