Stosowanie nazw dla danych źródłowych tabeli przestawnej

Z czasem nasze dane źródłowe z których korzysta raport tabeli przestawnej mogą się zmieniać i powiększać o nowe wiersze i kolumny. Aby ustrzec się problemów związanych z błędnymi odniesieniami do danych źródłowych, proponuję zastosować w swoich arkuszach nazwy zakresów. Aby to zrobić:

  • zaznacz zakres z danymi, które chcesz analizować - aby błyskawicznie zaznaczyć cały zakres użyj kombinacji klawiszy Ctrl+Shift+*. Aby skrót klawiaturowy zadziałał prawidłowo i cały zakres danych został zaznaczony, najpierw należy zadbać o poprawne przygotowanie danych, zwracając szczególną uwagę aby nie było pustych kolumn i wierszy.   
  • przejdź na kartę Formuły i naciśnij przycisk Definiuj nazwę, znajdujący się w grupie opcji Nazwy zdefiniowane;
  • w polu Nazwa nadaj zakresowi odpowiednią nazwę (np. Dane), pole Odwołuje się do: zostało automatycznie wypełnione, ponieważ wcześniej zaznaczyliśmy cały nasz zakres danych.

Stosowanie nazw dla danych źródłowych tabeli przestawnej

Od teraz można posługiwać się zdefiniowaną nazwą przy określaniu źródła tabeli przestawnej zamiast podawania adresów komórek z danymi.

Jeżeli zajdzie potrzeba zmiany zakresów danych, które analizowane są w tabeli przestawnej, wystarczy wywołać okno Menedżera nazw i edytować naszą nazwę zmieniając zakres komórek o nowe informacje. Potem wystarczy jedynie odświeżyć dane w tabeli przestanej a błyskawicznie uaktualni się raport przestawny.