Obiekt tabela jako źródło tabeli przestawnej

Przez zamianę danych arkusza z postaci zwykłego zakresu na tabelę można ułatwić sobie zarządzanie tabelą przestawną, która z tych danych korzysta. Jeżeli kilka komórek w danych źródłowych tabeli przestawnej zostanie zmienionych, nasz raport przestawny można uaktualnić klikając przycisk Odśwież dane.

Jednakże nie będzie tak, gdy z czasem nasze dane powiększą się o nowe wiersze i kolumny. W tym przypadku opcja Odśwież dane nie zadziała, a trzeba będzie wówczas dodatkowo jeszcze zmienić źródło tabeli przestawnej. Aby uniknąć tego dodatkowego kroku, zakres będący źródłem danych należy zamienić na Tabelę Excela zanim jeszcze przystąpimy do tworzenia tabeli przestawnej. Aby to zrobić:

  • umieść kursor wewnątrz zbioru danych i naciśnij kombinację klawiszy CTRL + T lub z grupy Style znajdującej się na zakładce Narzędzia główne wybierz Formatuj jako tabelę;
  • pojawi się okno dialogowe Tworzenie tabeli, pozwalające na wybór lub korektę zakresu, a zarazem Excel rozpozna czy istnieje wiersz nagłówkowy. Jeżeli pole "Moja tabela ma nagłówki" zostanie zaznaczone, dane z pierwszego wiersza obszaru danych zostaną potraktowane jako nagłówki kolumn.

  • po sformatowaniu umieść kursor wewnątrz zbioru danych i aktywuj na wstążce zakładkę Narzędzia tabel, a następnie w grupie Narzędzia kliknij przycisk Podsumuj w tabeli przestawnej.

Podsumuj w tabeli przestawnej