Aktualizacja zmian w źródle danych raportu przestawnego

Jeżeli kilka komórek w danych źródłowych tabeli przestawnej zostanie zmienionych nasz raport przestawny można błyskawicznie uaktualnić o wprowadzone zmiany. Wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy tabelę przestawną i wybrać opcję Odśwież dane.

Gdy zaś zakres danych źródłowych powiększy się o nowe wiersze, umieszczone na dole naszego zakresu opcja Odśwież dane nie uaktualni raportu o nowo dodane informacje. W tym celu należy:

  • kliknij dowolną komórkę tabeli przestawnej, a następnie wybierz Opcje z zakładki Narzędzia tabeli przestawnej;
  • następnie skorzystaj z opcji Zmień źródło danych. Wystarczy teraz zmienić zakres uwzględniając nowo dodane wiersze lub kolumny i zatwierdzić przyciskiem OK.

Aktualizacja zmian w źródle danych raportu przestawnego

Aby ułatwić sobie zarządzanie tabelą przestawną w sytuacji, gdy nasze dane źródłowe ciągle się powiększają o nowe wiersze i kolumny, proponuję zamienić dane z postaci zwykłego zakresu na Tabelę.