Aktywacja mechanizmu „przeciągnij i upuść” w tabeli przestawnej

Począwszy od wersji programu Excel 2007 Microsoft zmienił interfejs tworzenia tabel przestawnych, rezygnując z klasycznego wieloetapowego kreatora, zastępując go prostszym, jednoetapowym oknem dialogowym. Ale to nie koniec zmian.

Jedną z największych różnic jest również usunięcie możliwości przeciągania i upuszczania pozycji listy pól bezpośrednio do odpowiedniego obszaru tabeli przestawnej. Dobrą nowiną dla wszystkich użytkowników tęskniących za tą funkcją „przeciągnij i upuść” jest informacja, że nadal to jest możliwe pod warunkiem, że sami tę funkcję aktywujemy, ponieważ domyślnie została wyłączona. Aby ją uaktywnić, należy:

  • prawym przyciskiem myszy kliknąć dowolną komórkę tabeli przestawnej i z menu podręcznego wybrać pozycję Opcje tabeli przestawnej;
  • po uaktywnieniu karty Wyświetlanie należy umieścić symbol zaznaczenia obok opcji Układ klasyczny tabeli przestawnej (umożliwia przeciąganie pól w siatce).