Podsumowanie zleceń kilkoma kliknięciami myszy

Wyobraźmy sobie sytuację, że prowadzisz rejestr zleceń realizowanych przez firmy zewnętrzne. Szef poprosił Ciebie abyś przesłał dla niego raport, przedstawiający ogólną sumę zrealizowanych zleceń przez poszczególnych zleceniobiorców? Do rozwiązania tego problemu idealnie nadają się Tabele przestawne. Jest to rozwiązanie, które dla części użytkowników Excela okaże się wygodniejsze.

 

Aby zbudować tabelę przestawną, wykonaj następujące czynności:

  • zaznacz dowolną komórkę w obrębie danych, uaktywnij kartę Wstawianie i w grupie poleceń Tabele kliknij Tabela przestawna;
  • w wyświetlonym oknie upewnij się, czy Excel poprawnie rozpoznał zakres danych źródłowych i czy jest aktywna opcja Nowy arkusz a następnie kliknij OK;
  • w arkuszu wówczas pojawi się szablon tabeli przestawnej z pustymi oknami do upuszczenia określonych pól z naszego zestawienia; 

 

  • następnie metodą "przeciągnij i upuść" umieść pole Zleceniobiorca w obszarze nazwanym Upuść pola wierszy tutaj. W ten sam sposób przenieś pole Kwota_netto nad obszar Upuść pola wartości tutaj. Tak jak wspominałem kilkoma kliknięciami myszy uzyskaliśmy błyskawiczny raport.

Prezentowany przykład jest innym sposobem na osiągnięcie tego samego efektu jaki prezentowałem w artykułach Sumowanie określonych wartości oraz Podsumowanie określonych danych - suma częściowa.