Zachowywanie formatowania tabeli przestawnej

Podczas przebudowywania lub odświeżania tabeli przestawnej, Excel nie zachowuje niestandardowego formatowania. Jeśli na przykład dla niektórych danych zmienimy szerokość kolumn lub wybranym etykietom zastosujemy pogrubienie czcionki, po operacji odświeżania nasze ustawienia znikną. Excel oferuje jednak funkcję, która umożliwia zachowanie niestandardowych ustawień.

Aby zachowań niestandardowe formatowanie należy:

  • prawym przyciskiem myszy kliknij dowolną komórkę tabeli przestawnej, a następnie wybierz pozycję Opcje tabeli przestawnej;

  • oknie dialogowym Opcje tabeli przestawnej zaznacz pole Zachowaj formatowanie komórek podczas aktualizacji i wyłącz opcję Automatycznie dopasuj szerokość kolumn podczas aktualizacji a następnie kliknij przycisk OK. Oba pola znajdują się w zakładce Układ i formatowanie.