Grupowanie wartości daty w tabeli przestawnej

Większość systemów finansowo-księgowych, z których korzystają firmy, posiadają narzędzia służące do ustalania wartości miesięcznych obrotów nie uwzględniając faktur korygujących dotyczących rabatów potransakcyjny. Co jednak jeśli dział rozliczeń pracuje na systemie, w którym nie ma takiego narzędzia, a musi ustalić miesięczną wartość sprzedaży z daną siecią handlową aby móc rozliczyć np. bonus zakupowy.

Jedyne co może wyciągnąć z systemu, to zestawienie faktur sprzedaży danego klienta. Przykładowe zestawienie przedstawia rysunek.

Aby szybko uporać się z tym zadaniem można wykorzystać Sumy częściowe lub utworzyć raport tabeli przestawnej a następnie dokonać grupowania danych.

  • tworząc raport tabeli przestawnej należy przeciągnąć pole DATA SPRZEDAŻY do obszaru Etykiety wierszy, a pole WARTOŚĆ NETTO do obszaru Wartości, tak jak pokazuje poniższy rysunek;

 

  • utworzona w ten sposób tabela, pokazuje jednak dzienny raport obrotów. Aby przekształcić raport dzienny w miesięczny należy dokonać grupowania danych w wierszach;
  • w tym celu należy ustawić się w dowolnym wierszu kolumny, w której znajdują się daty, a następnie prawym przyciskiem myszy uruchomić podręczne menu i wybrać opcję Grupuj;
  • pojawi się wówczas okno dialogowe Grupowanie, w którym program automatycznie zaproponuje sposób grupowania według miesięcy;

 

  • po zaakceptowaniu ustawień przyciskiem OK dane w tabeli przestawnej zostaną pogrupowane według miesięcy tak, jak na rysunku poniżej.